Kvinnan från Brest

kvinnan från Brest

Visas tisdagen den 6 mars kl 18.30

På ett sjukhus i Brest upptäcker en lungspecialist, en direkt koppling mellan en mängd tvivelaktiga dödsfall och ett av staten godkänt preparat för diabetiker, Mediator. Då ingen till en början vill lyssna på hennes varningar går hon vidare på egen hand och undersöker kopplingen mellan preparatet och dödsfallen. Hennes avslöjanden har skakat om hela läkemedelsindustrin i Frankrike och tvingat fram nya rutiner för att undvika att någonting liknande händer igen. Baserad på boken ”Mediator 150 mg” av läkaren Irène Frachon som skrev ned historien om sin kamp mot myndigheterna. Hennes historia har beskrivits som en fransk ”Erin Brockovich”.

Biljett 70 kr

2 tim 8 min

Från 15 år